• darkblurbg
  Psychiatrie Noord
  Persoonlijke en specialistische zorg aan volwassenen vanaf 18 jaar
 • darkblurbg
  Psychiatrie Noord
  Persoonlijke en specialistische zorg aan volwassenen vanaf 18 jaar
 • darkblurbg
  Psychiatrie Noord
  Persoonlijke en specialistische zorg aan volwassenen vanaf 18 jaar

Informatie over het Coronavirus / Information about the Coronavirus


English below

 

Beste cliënt/patiënt,

 

Zoals u weet hebben we te maken met verscherpte maatregelen van het RIVM.

 

Onze eerste prioriteit is dat wij ons voor u in kunnen blijven zetten op een wijze die voor zowel u als uw behandelaar(s) verantwoord blijft. Dit betekent dat daar waar mogelijk behandelingen online zullen plaatsvinden, maar face-to-face contact in een aantal situaties de norm zal blijven:

 • Intakes en adviesgesprekken vinden zo veel als mogelijk op locatie plaats, tenzij dit echt niet verantwoord is.
 • Verdiepende diagnostiek vindt zo veel als mogelijk op locatie plaats.
 • Follow-up sessies vinden zoveel als mogelijk online via beeldbellen plaats. Uw behandelaar bepaalt samen met u of dit voor u verantwoord is.
 • Evaluaties vinden zo veel als mogelijk op locatie plaats, tenzij dit echt niet verantwoord is.
 • Terugkomactiviteiten vinden online via beeldbellen plaats.
 • Op dit moment vinden groepsactiviteiten in kleine groepen nog plaats op locatie. We wachten hierin nog op uitwerking van beleid.

 

Bij dit alles nemen wij het dringende advies van het RIVM over:

 • Voor binnenkomst stellen we u enkele vragen om vast te stellen of het gezond en veilig is voor u en ons.
 • Wij verwachten dat u uw handen desinfecteert.
 • Wij verwachten dat u bij binnenkomst uw eigen mondkapje mee heeft en draagt.
 • Wij verzoeken u niet eerder dan 5 minuten voor start van uw afspraak binnen te komen.

 

Eerder gegeven adviezen van het RIVM blijven gelijk.

 

Aannemende dat wij ons op deze wijze nog steeds in kunnen zetten voor u en uw gezondheid,

 

Blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Team Psychiatrie Noord

 

 

 

English Version

 

Dear client/patient,

 

As you know, we are dealing with structer measures by the RIVM.

 

Our first priority is that we can continue to work for you in a way that remains responsible for both you and your practitioner(s). This means that where possible, treatments will take place online, but face-to-face contact will remain the norm in a number of situations:

 • Intakes and advisory meetings take place on location as much as possible, unless this is really unjustified.
 • In-depth diagnostics take place on location as much as possible.
 • Follow-up sessions take place online via video calling as much as possible. Your practitioner will determine with you whether this is responsible for you.
 • Evaluations take place on location as much as possible, unless this is really unjustified.
 • Return activities take place online via video calling.
 • At this moment group-sessions will take place in small groups on location. We are waiting for policy to be worked out.

 

In all of this, we adopt the urgent advice of the RIVM:

 • Before entering, we will ask you some questions to determine if it is healthy and safe for you and us.
 • We expect you to disinfect your hands.
 • We expect you to bring and wear your own mouth mask upon arrival.
 • We request that you arrive no earlier than 5 minutes before the start of your appointment.

 

Previously given advice from the RIVM will remain the same.

 

Assuming that we can still be committed to you and your health in this way,

 

Stay healthy!

 

Kind Regards,

Team Psychiatrie Noord